Βασίλης Δικαιούλιας

Εταίρος

δικαιούλιας-βασίλειος-φωτό-νέα

Ο Βασίλης Δικαιούλιας είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Saarbrucken Γερμανίας.

Ασχολείται με τον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από το 1993 ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά των ενδο-επιχειρησιακών καταρτίσεων.

Διετέλεσε επίσης σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού στις εταιρείες του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε. Από το 1999 ασχολήθηκε ως υπεύθυνος μεγάλου αριθμού συμβουλευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, τις Ανατολικές χώρες και τα Βαλκάνια. Έχει μεγάλη εμπειρία στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαίτερα σε σχέση με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Ασχολήθηκε επίσης σημαντικά με τον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα επενδύσεων και ποιότητας. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας απέκτησε πολύτιμη εμπειρία σε επενδυτικά έργα μεγάλης κλίμακας, συνεργάστηκε με πλήθος συμβούλων και ανέπτυξε ιδιαίτερες οργανωτικές ικανότητες.

Κοινοποίηση
Scroll to Top