Γιώργος Παππάς

Partner in Financial Development

παππάς-γιώργος-φωτό

Ο Γιώργος Παππάς είναι Διευθυντής του Γραφείου Πάτρας της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών KSI Greece και συμμετέχει ως μέλος σε έμπειρες ελεγκτικές ομάδες που διαχειρίζονται πλήθος εργασιών.

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια σε εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών με συμμετοχή σε πλήθος τακτικών και διαχειριστικών ελέγχων, σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού, βιομηχανικού, ναυτιλιακού, εμπορικού και δημοσίου τομέα. 

Έχει σημαντική και πολυετή εμπειρία ως Εσωτερικός Ελεγκτής  και ως στέλεχος σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπό εκκαθάριση. Επιπρόσθετα διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου για την Ελλάδα και την Ν/Α Ευρώπη σε μεγάλη βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Κατέχει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών οικονομικής διεύθυνσης και οργάνωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει επί δεκαετία, διδάσκων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και έχει πραγματοποιήσει αρκετά σεμινάρια λογιστικής.  

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Παν. Πειραιώς, μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης από το ΙΕΣΟΕΛ, μεταπτυχιακού ΜΒΑ από το Παν. Πατρών και μεταπτυχιακού Master στην Τραπεζική από το ΕΑΠ και υποψήφιος διδάκτορας Λογιστικής και Φορολογίας στο ΕΑΠ. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2019.

Κοινοποίηση
Scroll to Top