Γιάννης Σκιαδόπουλος

Εταίρος

σκιαδόπουλος-ιωάννης-φωτό

Ο Γιάννης Σκιαδόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Διαθέτει 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής και έχει  διατελέσει διευθυντής ελεγκτικών ομάδων σε έργα τακτικού και φορολογικού ελέγχου για ελληνικές και ξένες εταιρίες, εισηγμένες και μη, αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και ναυτιλιακές εταιρίες.

Έχει επίσης εκτενή εμπειρία στο transfer pricing καθώς και σε φορολογικά θέματα σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, ναυτιλία).

Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Τίτλο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Κοινοποίηση
Scroll to Top