Θεόδωρος Φανουργιάκης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

φανουργιἀκης-θεόδωρος-φωτό

Ο Θεόδωρος Φανουργιάκης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, απόφοιτος της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τη Λογιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνων, κάτοχος MSc στη Διεθνή Διοίκηση & Οικονομία με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Reading, United Kingdom και Μεταπτυχιακού τίτλου από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Institution of Chartered Accountants της Ελλάδα - IESOEL).

Υπεύθυνος ελέγχου σε ένα ευρύ φάσμα εισηγμένων και μη εταιρειών σε κλάδους της Βιομηχανίας, Ναυτιλίας, Τροφίμου, υπηρεσιών  και ακινήτων. Σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε εργασίες δέουσας επιμέλειας (Due diligence) και στους μετασχηματισμούς εταιρειών.

Κοινοποίηση
Scroll to Top