Σχετικά με την KSi

KSi Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Certified Public Accountants

Η KSi Greece είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική Ελληνική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη που προέρχονται από μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Ελλάδα καθώς και σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 25 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015.

Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Απευθύνονται στην KSi Greece αναζητώντας ένα σταθερό πρότυπο υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται σε υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες και γνώση της τοπικής αγοράς.

Οι άνθρωποί μας

Η υποστήριξη και ανάπτυξη της ποιότητας του έμψυχου δυναμικού αποτελεί βασική επιδίωξη της KSi Greece. Θέλουμε η Εταιρεία να αποτελεί ένα μέρος όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Scroll to Top