Φορολογικά Νέα

Tax Alert Ιανουάριος 2017

Κατόπιν των σημαντικών φορολογικών θεμάτων που ρυθμίστηκαν με νόμους, εγκυκλίους ή αποφάσεις Δικαστηρίων κατά το τέλος του 2016, κρίθηκε σκόπιμο να ετοιμάσουμε ένα νέο Tax Alert με όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες του προηγούμενου έτους. Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert Ιανουάριος 2017 Read More »

Scroll to Top