Διοίκηση

Δημήτρης Παπάζης

Ο Δημήτρης Παπάζης είναι ένα συν - ιδρυτής της CPA , συν-ιδρυτής του KSi Greece με περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ελέγχου στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ) . 

Πριν από τη συνεργασία του με  την KSi Greece Ελλάδα , ο Δημήτρης είχε εργαστεί για την Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης ( για τα γραφεία της Ernst & Young στα Σκόπια  και Σόφια ) . Πριν από το

διορισμό του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Δημήτρης εργάζοταν ώς Διευθυντής Ελέγχου στην Ελλάδα με την PwC .

Ο Δημήτρης έχει Bachelor of Science στα Οικονομικά και από το Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Επιστημών , του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Ελλάδας .   

Είναι μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Ορκωτών Λογιστών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. 

Επίσης έχει εκτεταμένη εμπειρία σε διαχείριση και εκτέλεση ελέγχων, παρέχοντας επαγγελματικές συμβουλές σε εύρος  πελατών.

 

 

Χρήστος Θεοδούλου

Χρήστος Θεοδούλου , F.C.C.A. είναι ο συνεργάτης, συν-ιδρυτής της Ιωάννου & Θεοδούλου Ltd ( Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές της επιχείρησης) από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. 

Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τη διαχείριση / κατεύθυνση  του τμήματος Ελέγχου καθώς και την προσφορά επαγγελματικών συμβουλών σε πλήθος  πελατών.

Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ελέγχου και της διαπραγμάτευσης δανείων . Παρέχει συμβουλές σε θέματα όπως επενδύσεις σε Κύπρος και εξωτερικό ,            συγχωνεύσεις και εξαγορές σε σύνθετες εμπορικές συναλλαγές, σε  πολλές κυπριακές και διεθνείς εταιρείες

Είναι μέλος του Chartered Association of Certified Accountants και μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρος. 

Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αριθμού δημοσίων εταιρειών στο Κύπρος και ένας από αυτούς εξελέγη ως Πρόεδρος του Διοικητικού.  

 

 

 

Ofeliya Slavkova

 Ofeliya Slavkova μέτοχος της Sole και διευθύντρια της εταιρείας Ofeliya Slavkova.

Διαθέτει περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ελέγχου, όχι μόνο στη Βουλγαρία, αλλά και σε άλλες χώρες. 

Έχει πραγματοποιήσει  ελέγχους σε μια σειρά από βουλγαρικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και έλεγχους  για τα σχέδια των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Η κ.Slavkova διαθέτει την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην αντιμετώπιση των διεθνών και τοπικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και ιδίως στον τομέα των μεταφορών, της μηχανικής ενέργειας, των καταναλωτικών αγαθών και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή διαγνωστική εξέταση και  έχει ηγετικό ρόλο ως σύμβουλος σε έργα του ΕΤΑΑ, ΔΤΑΑ, PHARE και άλλα παρόμοια προγράμματα. Είναι εγγεγραμμένη ελεγκτής στο Ινστιτούτο  Ορκωτών Λογιστών (Α.Μ.).Η Ofeliya Slavkova είναι ο ιδρύτρια της εταιρίας ελέγχου  Global  Services Ltd και όταν η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2007 -2011 ήταν διευθύνων εταίρος στον εξειδικευμένο ελεγκτικό γραφείο.Έχει εργαστεί ως Διευθυντής Ελέγχου στο Grant Thornton Βουλγαρία για τέσσερα χρόνια. 

 

 

Joomla templates by JoomlaShine