Ορκωτοί Ελεγκτές - Partners

Οι συνεργάτες μας φοροτεχνικοί, νομικοί, συμβολαιογράφοι, και ειδικοί σύμβουλοι,εξειδικευμένοι σε όλο το φάσμα υπηρεσιών της χρηματοοικονομικής διοίκησης και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες κάθε πελάτη. 


Γιώργος ΝίκουΓεώργιος Νίκου, Διαχειριστής Εταίρος

Ο Γιώργος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, απόφοιτος της Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Bridgeport, Connecticut, USA και Μεταπτυχιακού τίτλου από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Institution of Chartered Accountants της Ελλάδα - IESOEL). Έχει 25ετή εμπειρία (στην Intraway, Deloitte & RSM) ως διευθυντής ομάδων ελέγχου εισηγμένων και μη εταιρειών, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην  υλοποίηση έργων, στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ και στον έλεγχο Δημοσίων Οργανισμών (Δήμοι, Νοσοκομεία). Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά.

 


Αντώνης Μάρκου, Εταίρος

Ο Αντώνης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. 19901) στην Ελλάδα μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Είναι επίσης  Chartered Accountant (Reg. No 5990129) του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Αγγλίας και της Ουαλίας  (ICAEW), και κάτοχος επαγγελματικής άδειας Λογιστή Α’ Τάξης. Ο Αντώνης είναι απόφοιτος Οικονομικών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο του Cardiff, Wales, UK και μεταπτυχιακού τίτλου από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδας.

Έχει 25ετή επαγγελματική εμπειρία στην Deloitte,  μετά την Arthur Andersen, και διετέλεσε ως Eταίρος (Partner) της Deloitte στην Ελλάδα, επικεφαλής του τμήματος Ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Διασφάλισης στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και επικεφαλής Καινοτομίας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Audit Innovation Leader) της Deloitte Ελλάδος. 

Έχει σημαντική εμπειρία στον έλεγχο πολυεθνικών εταιριών και μεγάλων Ελληνικών Ομίλων,  στον έλεγχο και στην εφαρμογή των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS, UK, US GAAP) σε διάφορους κλάδους (βιομηχανίας, εμπορίου, τουρισμού, υπηρεσιών, καζίνο, εκπαίδευσης, τραπεζών, παραχωρήσεων, κατασκευών, φαρμακευτικών εταιρειών, κλπ.). Επίσης έχει σημαντική εμπειρία στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων (Internal Audit) και στη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών και λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης (Due diligence).

Είναι επισκέπτης καθηγητής (μεταπτυχιακό πρόγραμμα) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και επίσης έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο  Θεσσαλονίκης “Ανατόλια”.

Είναι μέλος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επίσης μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.


 

   Γιάννης Σκιαδόπουλος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εταίρος

Ο Γιάννης Σκιαδόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Διαθέτει 12 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής και έχει διατελέσει διευθυντής ελεγκτικών ομάδων σε έργα τακτικού και φορολογικού ελέγχου για ελληνικές και ξένες εταιρίες, εισηγμένες και μη, αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και ναυτιλιακές εταιρίες. Έχει επίσης εκτενή εμπειρία στο transfer pricing καθώς και σε φορολογικά θέματα σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, ναυτιλία). Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Τίτλο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

 

 


  Δημήτρης Παπάζης, Εταίρος

Ο Δημήτρης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην Ελλάδα, απόφοιτος της Σχολή Νομικών και Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Institution of Chartered Accountants της Ελλάδα - IESOEL). Έχει 17 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής εμπειρίας με την Ernst & Young και την PricewaterhouseCoopers σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ) και της Βόρειας Αφρικής. Ως διευθυντής ελεγκτικών ομάδων στις ανωτέρω χώρες έχει αναλάβει ελέγχους εισηγμένων και μη εταιρειών με βάση τα ΔΠΧΑ και US GAAP, όπως επίσης ελέγχους πιστοποίησης εσωτερικών δικλείδων σε επίπεδο χρηματοοικονομικής αναφοράς (SOX), καθώς και σημαντικό αριθμό διαχειριστικών ελέγχων. Έχει ειδίκευση στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών, βιομηχανιών μετάλλων, ακινήτων, κατασκευών, ξενοδοχείων, μέσων επικοινωνίας και φαρμακευτικών εταιρειών. Μιλάει Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (πολύ καλά) και την Βουλγαρική γλώσσα (βασικά).

 


 Βασίλης Δικαιούλιας, Εταίρος

Ο Βασίλης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Saarbrueken Γερμανίας.

Ασχολείται με τον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από το 1993 ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά των ενδο-επιχειρησιακών καταρτίσεων.

Διετέλεσε επίσης σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού στις εταιρείες του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε. Από το 1999 ασχολήθηκε ως υπεύθυνος μεγάλου αριθμού συμβουλευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, τις Ανατολικές χώρες και τα Βαλκάνια. Έχει μεγάλη εμπειρία στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαίτερα σε σχέση με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ασχολήθηκε επίσης σημαντικά με τον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα επενδύσεων και ποιότητας. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας απέκτησε πολύτιμη εμπειρία σε επενδυτικά έργα μεγάλης κλίμακας, συνεργάστηκε με πλήθος συμβούλων και ανέπτυξε ιδιαίτερες οργανωτικές ικανότητες. 

 


 Κωνσταντίνος Δικαιούλιας, Εταίρος

Ο Κωνσταντίνος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου University of Maryland στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, κατέχει ΜΒΑ με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά από το Bowie State University, Belgium και είναι Lead Auditor από το BV Quality International. Έχει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας : ως μέλος της Ελληνικής ομάδας του Κοινοβουλίου και ως κοινοτικός υπάλληλος αξιολογητής κοινοτικών προγραμμάτων για οκτώ έτη στις Βρυξέλλες, ως στέλεχος μεγάλων εταιρειών, ιδρυτικό μέλος συμβουλευτικών εταιρειών και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης.

 

  


Τελιορίδης Κωνσταντίνος-Assistant Manager

Ο Κων/νος Τελιορίδης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Είναι απόφοιτος της Σχολής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Institution of Chartered Accountants της Ελλάδα - IESOEL). Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από έργα σχετικά με τους ελέγχους για διεθνείς και τοπικούς πελάτες στα καταναλωτικά αγαθά, τον τομέα της υγείας, των ξενοδοχείων, της μεταποίησης, του αθλητισμού, των υπηρεσιών, των εμπορικών συναλλαγών και της δημόσιας διοίκησης κ.λπ.

 

 

 

 

 

 


Φανουργιάκης Θεόδωρος-Εταίρος

Ο Θεόδωρος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, απόφοιτος της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τη Λογιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνων, κάτοχος MSc στη Διεθνή Διοίκηση & Οικονομία με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Reading, United Kingdom και Μεταπτυχιακού τίτλου από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Institution of Chartered Accountants της Ελλάδα - IESOEL).

Εργασιακή Εμπειρία: Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει ασχοληθεί  με τον έλεγχο εισηγμένων και μη εταιρειών στους κλάδους της Βιομηχανίας και της Ναυτιλίας. Ασχολείται επίσης ως Εξωτερικός Ελεγκτής σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών στη Ναυτιλίας, στον Τραπεζικό Τομέα και στον Τομέα των Ακινήτων. Έχει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Αραβικά (Βασική).

 

Παναγιώτης Σκριβάνος, Partner in shipping/maritime.

Ο Παναγιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος MSc Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση την Οικονομική Θεωρία από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Έχει 15ετή προϋπηρεσία ως Financial Director, Finance Manager, πάροχος συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακές εταιρείες, και αρκετή εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο ναυτιλιακών ετατρειών με την PricewaterhouseCoopers. Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά.

 

Οι συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες μας φοροτεχνικοί, νομικοί, συμβολαιογράφοι, και ειδικοί σύμβουλοι,εξειδικευμένοι σε όλο το φάσμα υπηρεσιών της χρηματοοικονομικής διοίκησης και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες κάθε πελάτη. 

Joomla templates by JoomlaShine