Φορολογικές Συμβουλές  και Φορολογικός Σχεδιασμός (tax planning)

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)

Συμβουλευτική υποστήριξη στην Ίδρυση Νομικών Προσώπων

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

Συμβουλευτική υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Εποπτεία Διαδικασιών Λογιστηρίου

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

 

Η KSi Greece απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες σε Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα με ευρύτητα γνώσεων σε διεθνές επίπεδο. Η αμεσότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη, αποτελεί το εχέγγυο της επιτυχίας.

Joomla templates by JoomlaShine