Δημιουργία ή αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου

Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου

Αναδιοργάνωση επιχείρησης και διαχείριση κόστους (cut-costing)

Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων

Ανάπτυξη και εφαρμογή κοστολογικών συστημάτων

Αποτίμηση επιχειρήσεων / κλάδων

Ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS)

Εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων

Υποστήριξη σε επίπεδο management μικρομεσαίων – οικογενειακών επιχειρήσεων

 

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Τα στελέχη μας έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία στην διαχείριση και διεκπεραίωση πολύπλοκων συμβουλευτικών υπηρεσιών με απόλυτη επιτυχία.

Joomla templates by JoomlaShine