Γεώργιος Νίκου

Διαχειριστής Εταίρος

νίκου-γεώργιος-φωτό-νέα

Ο Γιώργος Νίκου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Ιδρυτής της KSi Greece με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Ελεγκτικής, της Διασφάλισης και Λογιστικής στην Ελλάδα.

Έχει διατελέσει συνεργάτης της RSM για 8 χρόνια, έχει εργαστεί στην  Deloitte για 7 χρόνια ως Διευθυντής και έχει απασχοληθεί για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα στην Kreston.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, MBA από το Πανεπιστήμιο του Bridgeport στο Connecticut και είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Institution of Chartered Accountants της Ελλάδα - Α.Μ.. 21841).

Έχει μεγάλη εμπειρία στην διοίκηση, τη διαχείριση και την εκτέλεση ελεγκτικών υπηρεσιών και την παροχή επαγγελματικών συμβουλών σε ποικίλους πελάτες σε διάφορες χώρες.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τομείς, όπως βιομηχανία, υγειονομική περίθαλψη, τηλεπικοινωνίες, φαρμακευτική, ακίνητη περιουσία, καταναλωτικά προϊόντα, διύλιση πετρελαίου και σε διάφορα έργα με δημόσιο τομέα (Δήμοι, νοσοκομεία κλπ.). Έχει επίσης εμπειρία σε ελέγχους “SOX”, φορολογικούς ελέγχους, έργα μετατροπής οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και σημαντικό αριθμό διαχειριστικών ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής του σταδιοδρομίας στην Deloitte Ελλάδας, ήταν υπεύθυνος για τους ελέγχους των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα και απέκτησε εκτενή εμπειρία ως υπεύθυνος ομάδας για πολλές εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες, ιδιαίτερα στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ.

Στην συνεργασία του με την KSI Greece είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους εταιρειών πολλών πελατών στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων εταιρειών). Επίσης έχει εργαστεί σε διάφορες έρευνες απάτης, βοηθώντας τους πελάτες να ελέγξουν την διερεύνηση υποτιθέμενης απάτης που έχει διαπραχθεί σε βάρος του οργανισμού/της εταιρείας.

Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα συμμόρφωσης σχετικά με την ανεξαρτησία των ελεγκτών και τον κώδικα δεοντολογίας από την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία του ως Διευθυντής.

Κοινοποίηση
Scroll to Top